Cotton DNA Project

FAMILY 36

1 Thomas Cotton, d. Aug. 17, 1701, England

...+ Rebecca Warren

..2 Thomas Cotton, chr. Nov. 4, 1676, Haynes, BDF, England

.....+ Elizabeth Walton

....3 Thomas Cotton, b. abt. 1710, Arlesley, BDF, England

.......+ Mary Brown

......4 Edward Cotton, chr. 1735, Hitchin, HRT, England

.........+ Alice Elms

........5 William Cotton, chr. June 2, 1782, Kings Walden, HRT, England, d. July 1825, St. Alban, HRT, England

...........+ Ann Cain

..........6 Thomas Cotton, chr. July 30, 1815, Kings Walden, HRT, England, d. Jan./Mar. 1894, HItchin, HRT, England

.............+ Mary Wells

............7 Thomas Cotton, b. Aug. 1, 1850, St. Pauls Walden, HRT, England, d, June 1930, St. Pauls Walden, HRT, England

...............+ Emma Ansell

..............8 Albert Edward Cotton, b. Mar. 24, 1882, St. Pauls Walden, HRT, England, d, Dec. 1971, St. Pauls Walden, HRT

.................+ Caroline Elizabeth Hall

................9 Douglas Albert Cotton, b. Oct. 31, 1920, St. Pauls Walden, HRT, England, d. Feb. 1996, St. Pauls Walden, HRT

...................+ Doris L. Shambrook

.................10 PETER COTTON, b. Oct./Dec. 1958, Hitchin, HRT, England